AVÍS LEGAL

La utilització d'aquest lloc web així com de qualsevol dels seus serveis implica la lectura, la comprensió i l'acceptació del present avís legal per part de l'usuari.
En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, se us informa dels següents aspectes:

· Responsable del lloc web: Rentalmar Apartments, S.L.U.
· Adreça: C/ Navarra, 2. 43840. Salou. Tarragona.
· Email de contacte: info@rentalmar.com
· NIF/CIF: B43518307
· Dades d'inscripció al Registre Mercantil de Tarragona al tom 1.339, foli 183, full T – 15.659, inscripció 1º.
· Telèfon: (+34) 977 353 643

L'Usuari accepta voluntàriament i expressament que l'ús del Lloc www.rentalmar.com es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

En la utilització del Lloc www.rentalmar.com, l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets del lloc web o de tercers o que pogués fer-lo malbé, inutilitzar-lo o sobrecarregar-lo, o que impedís, de qualsevol manera, la normal utilització del mateix.

Els continguts del lloc www.rentalmar.com són posats a disposició de l'usuari per RENTALMAR APARTMENTS, S.L.U. amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers.

www.rentalmar.com procura que els continguts siguin de la major qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però RENTALMAR APARTMENTS, S.L.U. no garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels continguts.

CONDICIONS GENERALS

D'acord amb l'article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, no procedeix el dret de
desistiment en les relacions comercials amb Rentalmar Apartments SLU.

Com a consumidor resident a l'Espai Econòmic Europeu, té dret a fer ús de la plataforma de resolució de conflictes que posa a la vostra disposició la Unió Europea: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

Mitjançant aquestes Condicions Generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el lloc www.rentalmar.com ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció , reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels drets corresponents.

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei espanyola i les controvèrsies o litigis que poguessin sorgir durant el desenvolupament de les mateixes es dirimiran davant dels Jutjats i Tribunals del domicili de RENTALMAR, S.L., excepte en els casos en què s'hagi d'aplicar la competència dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari, en cas que aquest tingui la condició de consumidor, d'acord amb el que preveu la Llei 1/2007, General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.