1. Informació LegalAquestes disposicions regulen l'ús del servei del present web d'Internet (d'ara endavant, el Web) que www.rentalmar.com posa a disposició dels seus usuaris.

► Entitat: RENTALMAR APARTAMENTS S.L.U.
► CIF: B43518307
► Adreça: C/ Navarra, nº3, 43840 Salou (Tarragona)
► Email: info@rentalmar.com
► Telf: (+34) 977 353 643

La utilització de la Web atribueix la condició d'usuari de la Web (d'ara endavant, l'"Usuari") i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei del Web té una durada limitada al moment en què l'Usuari estigui connectat a la mateixa. Per tant, l'Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Web, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides al present Avís Legal poden patir modificacions.

2. Drets de propietat intel·lectual i industrialTots els continguts d'aquesta Web, entenent per aquests títols merament enunciatius els textos, fotos, gràfics, imatges, icones, links i qualsevol altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "Continguts") , són propietat intel·lectual de www.rentalmar.com o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació sobre aquests més enllà del que sigui estrictament necessari per al correcte ús del Web.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de www.rentalmer.com o tercers, sense que es pugui entendre que l'accés a la Web atribueixi cap dret sobre les marques, noms comercials i/o signes distintius.

3. Condicions d'ús de la webA.- SOBRE L'ÚSL'Usuari s'obliga a fer ús correcte del Web de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal. L'Usuari respondrà davant de www.rentalmar.com o davant de tercers, de qualssevol danys i prejudicis que es puguin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.
Queda expressament prohibit l'ús de la Web amb finalitats lesives de béns o d'interessos de www.rentalmarc.com o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de www.rentalmar.com o de tercers.

B.- SOBRE ELS CONTINGUTSL'Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si escau, puguin ser aplicables de conformitat amb el que disposa l'apartat 1.
Amb caràcter merament enunciatiu, l'Usuari d'acord amb la legislació vigent s'haurà d'abstenir de:

► Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts excepte en els casos autoritzats a la llei o expressament consentits per www.rentalmar.com o per qui ostenti la titularitat dels drets d'explotació si escau .
►Reproduir o copiar per a ús privat els continguts que puguin ser considerats com a programari o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l'usuari o d'un tercer.
► Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels continguts integrants de la web així com de les bases de dades que www.rentalmar.com posi a disposició dels usuaris.


C.- SOBRE EL FORMULARI DE RECOLLIDA DE DADESTota la informació que faciliti l'Usuari a través dels formularis de la Web als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser certa. A aquest efecte, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a www.rentalmar.com perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l'Usuari. En tot cas serà l'Usuari l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a www.rentalmar.com oa tercers per la informació que faciliti.

4. Exclusió de responsabilitatA.- DELS SERVEIS.


L'accés a la Web no implica l'obligació per part de www.rentalmar.com de controlar l'absència de virus o qualsevol altre programa o sistema nociu; corresponent a l'usuari la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
www.rentalmar.com no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Web.

B.- DE LA DISPONIBILITAT DE LA WEB.


L'accés a la Web requereix serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les quals no correspon a www.rentalmar.com. Per tant, els serveis proveïts a través del Web poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles per als Usuaris.
www.rentalmar.com no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

1.– Comentaris i debats
L'EMPRESA no assumeix cap responsabilitat derivada, de les comunicacions o diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats i comunitats virtuals que s'organitzin a través de l'entorn del web i/o webs d'enllaç, ni respondrà, per tant, dels eventuals danys i prejudicis que pateixin els Clients o Usuaris particulars i/o col·lectius a conseqüència d'aquestes comunicacions i/o diàlegs.

5. Protecció de dades de caràcter personalEn els casos en què l'usuari proporcioni a l'Empresa certes dades de caràcter personal que l'empresa podrà administrar automatitzadament o no, el titular de les dades autoritza expressament a www.rentalmar.com a tractar informàticament les dades personals subscrites ia incorporar-les a la seva empresa base de dades.
El titular tindrà dret a oposar-se, accedir, rectificar i cancel·lar totes les dades personals que hi hagi existeixen a les bases de dades de www.rentalmar.com.
Aquests drets poden ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació amb www.rentalmar.com.
Així mateix, autoritza a www.rentalmar.com a cedir les dades personals subscrites a terceres empreses la intervenció de les quals sigui necessària per satisfer les necessitats anteriorment esmentades.
Les dades personals estan totalment protegides segons la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.
En els formularis de recollida de dades, els camps assenyalats amb asterisc són obligatoris pel que en cas que l'Usuari no faciliti les dades corresponents, www.rentalmar.com podrà a la seva sola discreció denegar el servei corresponent.
Prement el botó d'“enviar” del formulari corresponent, l'Usuari consenteix de forma expressa que les seves dades podran ser utilitzades per a l'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà.

6. Legislació aplicable


Aquest Avís Legal i les seves conseqüències es regiran en tot cas per la legislació espanyola